Cookiepolicy

På Wagners Elektriska tar vi din integritet på allvar. Läs mer om vår cookiepolicy nedan.

För Wagners Elektriska Aktiebolag är det självklart att följa rådande lagstiftning vid hantering av dina personuppgifter. Här kan du läsa om hur vi hanterar och sparar dina personuppgifter.

Vad reglerar behandling av personuppgifter?

EU Förordningen GDPR (General Data Protection Regulation 2016/679) reglerar hur vi får behandla dina personuppgifter. Förordningen började gälla i hela EU från 25 maj 2018.Som en följd infördes i Sverige en ny Dataskyddslag (Lag med kompletterande bestämmelser till EU:s dataskyddsförordning 2018:218) som ersätter PuL (Personuppgiftslagen).

Vad är en personuppgift?

All information som kan kopplas till en enskild individ räknas som en personuppgift. Även så kallade indirekta uppgifter som tex. användar-ID, IP-nummer, direkttelefonnummer eller mobilnummer, foton, filmer och inspelade samtal räknas som personuppgifter.

Insamling av data

Du kan använda vår webbplats utan att lämna några personuppgifter, förutsatt att dina personuppgifter inte är nödvändiga för att vi ska kunna tillhandahålla dig en särskild tjänst. Det gäller till exempel när du använder kontaktformulären. När du använder vår webbplats samlas viss information in om dig som besökare, till exempel vilken webbläsare du använder, hur länge du är inne på hemsidan samt var du befinner dig geografiskt i bred bemärkelse. Utifrån den här datan har vi inga möjligheter och ingen avsikt att identifiera dig som person. Istället kan vi använda en sammanslagning av denna data för att förbättra vår hemsida och ge dig som besökare en bättre användarupplevelse.

Bearbetning av personuppgifter

Personuppgiftsansvarig för personuppgifter som samlas in via webbplatsen är Wagners Elektriska Aktiebolag, organisationsnummer 556503-3494, Dalstigen 8, 253 41 Vallåkra, 042-99577

Vi följer tillämpliga regelverk vid behandling och bearbetning av personuppgifter. Via hemsidan samlar vi endast in personuppgifter som du själv lämnar till oss när du till exempel fyller i formulär, skickar e-post eller liknande då du själv valt att lämna informationen till oss.
Personuppgifterna samlas in och behandlas i syfte att administrera den åtgärd som du har begärt, eller enligt vad som krävs enligt lag, och sparas inte längre än vad som krävs för att fullgöra detta syfte.

Dina uppgifter kan komma att hanteras av våra samarbetspartners som hjälper oss att fullfölja vårt avtal med dig, andra legala krav eller att kommunicera med dig i marknadsföringssyfte. Vi ingår ett avtal med våra samarbetsparter för att säkerställa att dina personuppgifter behandlas i enlighet med Dataskyddslagstiftningen.

Var dina personuppgifter kan lagras

De personuppgifter som samlas in via hemsidan kan komma att lagras hos följande företag; Dario Grahovac AB.

När du skickar in ett kontaktformulär via hemsidan så sparas den information du skickar in på servrar hos vår IT-leverantör Dario Grahovac AB, organisationsnummer: 559094-4764.

Hävningsrätt

Du har rätt att när som helst dra tillbaka ditt medgivande att använda dina personuppgifter i framtiden eller begära rättelse av dina personuppgifter som vi behandlar.

Skicka bara i sådant fall ett e-postmeddelande till oss på info@wagnersel.se. Du har även rätt att få kostnadsfritt en gång per kalenderår få information om vilka personuppgifter vi behandlar om dig, varifrån dessa uppgifter har hämtats, ändamålen med behandlingen, och till vilka mottagare eller kategorier av mottagare som uppgifterna lämnas ut.

Användning av cookies

Kontakt

Om du har några problem, frågor eller förslag, är du välkommen att kontakta oss:

Wagners Elektriska

Dalstigen 8, 253 41 Vallåkra

info@wagnersel.se

042-99577