Våra tjänster

Våra tjänster

El- tele- data- och larminstallationer
  • Vi hjälper dig med elritningar, energiutredningar och installerar larm helt efter dina behov. I dag integreras ofta el-, tele-, data- och larminstallationer i hela system – vi integrerar, installerar och intresserar oss för våra kunders verksamhet så att vi kan göra bästa möjliga jobb just för dig.

KNX projekt (smarta hus)
  • KNX Association är skaparen och ägaren av KNX-tekniken – den världsomfattande standard för alla applikationer i hem och fastighetsautomation, från belysning och solskydd till olika säkerhetssystem, värme, ventilation, luftkonditionering, övervakning, larm, vatten kontroll, energi övervakning, smart mätning samt hushållsapparater, audio / video och mycket mer. KNX är den globala standarden för hem- och fastighetsautomation med ett enda, tillverkare oberoende design och driftsättning verktyg (ETS), med en komplett uppsättning kommunikationsmedia stöds (TP, PL, RF och IP) samt en komplett uppsättning av stöd av konfigurationslägen (system och enkla läge). KNX är godkänd som en europeisk (CENELEC EN 50090 och CEN EN 13321-1) och en internationell standard (ISO / IEC 14.543-3).

Reparationer

  • Vi utför reparationer och service av elinstallationer i olika typer av fastigheter, t.ex. villor, hyresfastigheter. Arbetet omfattas av allt ifrån kontroll, besiktning och projektering till utredning, dokumentation och säkerhetsbesiktningar. Vi tar även fram en kalkyl över våra kunders behov och önskemål.
Automatikskåp och programmering styrsystem
  • Vi projekterar och installerar kompletta lösningar för just dina behov med fokus på lägre energikostnader, säkerhet och smarta funktioner, så att du som kund får ökad lönsamhet. Vi åtar oss automationsprojekt i olika omfattning allt ifrån projektering och konstruktion till tillverkning och idrifttagande inom fastighets- och industriautomation.

Solel och solenergi

  • Solstrålningen kan användas för att generera el på två olika sätt, dels direkt med hjälp av så kallade solceller där energin i solstrålningen genererar en likström, dels med termiska solkraftverk där energin i solstrålning används för driva en ångturbin eller en stirlingmotor som i sin tur driver en generator.

Energirådgivning

  • Vårt uppdrag är att sänka dina kostnader.
    Bor du i villa eller radhus är energikostnaden ofta en stor utgift. Därför får du som kund hos Wagners möjlighet att prata med en av våra energiexperter. Med professionell hjälp av en energiexpert är vi övertygade om att du kommer spara en hel del pengar. Självklart hjälper vi även dig som har lägenhet eller fritidshus.

Elbesiktningar
  • När du köper hus eller bygger nytt är det viktigt att kontrollera husets elinstallationer. En felaktig installation kan innebära stora risker. Som ägare är det du som är ansvarig för att elanläggningen uppfyller gällande lagstiftning.Vi besiktigar även flerfamiljshus, bostadsrättsföreningar, kontor, butiker mm.

TV- och parabol-installatör.
  • Hos Wagners så utför vi service och installation i nya och gamla antenninstallationer och parabolinstallationer, Wagners ser till att din anläggning uppfyller de krav som ställs samt att vi alltid arbetar enligt gällande lagar och föreskrifter.