Solenergi

Solel – Så fungerar det!

Det finns flera typer utav solceller (monopolykristallina, polykristallina, tunnfilm, m.m). Solceller producerar likström från solens instrålning och med hjälp av en växelriktare förvandlas strömmen till växelström som fungerar i ett vanligt hushåll. Elcentralen i fastigheten leder strömmen till den egna förbrukningen (om last finns) eller ut till elnätet (om det saknas last). I första hand tillverkar du elektricitet till ditt egna hushåll och överskottet säljs vidare.

Några fördelar med att skaffa solceller:

1.  Lägre energikostnader

 Genom att producera egen el sänker ni era elkostnader och under sommarmånaderna kan ni till och med tjäna en slant genom att sälja överskottet till er elnätsägare/elhandelsföretag. Med ett solcellsbatteri kan man ta tillvara på mer av sin egenproducerade el även när det blir mörkt ute.

2. Ökat värde på fastigheten

Många mäklare är eniga om att solceller ökar värdet på fastigheten och även gör den mer atraktiv på marknaden.

3. Bli en miljövän

Användandet av solceller avger ingen koldioxid eller andra utsläpp som är farliga för vår atmosfär. Produktionen och installationen av solcellspanelerna avger ett visst utsläpp, men är betydligt mindre än övriga alternativ inom energisektorn.

 

Sedan 1 Januari 2018 har regering höjt investeringsstödet för solcellsanläggningar till 30% jämfört med tidigare 20%.  Stödet är rambegränsta och innebär att det bara kan ges så länge de avsatta pengarna räcker. Med regeringens satsning på solceller, ökade dem budgeten med 525 miljoner kroner för 2018 och därmed hamnade på en total budget på 915 miljoner kroner per år. Ansökan om investeringsstöd görs hos Länsstyrelsen genom Boverkets portal.