Medarbetare

Bertil Wagner

Tog över företaget 1994 och är certifierad KNX-projektör.
Har även BAS-P och BAS-U (BAS=Byggarbetsmiljösamordnare)

Mobilnr: 0707-303663
bertil@wagnersel.se

Carina Larsson

Sköter det administrativa.

Telnr: 042-99577
kontoret@wagnersel.se

Daniel Fredriksson

Anställd sedan 2009 utbildad inom passage och larm, leverantör Vanderbilt (Siemens)

Företagets skyddsombud

daniel@wagnersel.se

 

Mathias Nilsson

Anställd sedan 2015. Elinstallation av villor.

mathias@wagnersel.se

Andreas Fridlund

Anställd sedan 2016 utbildad inom industri styrsystem PLC

fridlund@wagnersel.se

Petra Wagner

Sköter bokföringen.