Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare – för säkerhets skull

Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder
är att se till att elanläggningen och anslutna apparater
är korrekt utförda och väl underhållna.
I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns krav på jordfelsbrytare
för vissa nya anläggningar och vid komplettering
av elinstallationer i vissa utrymmen i äldre anläggningar.
Även om det inte finns krav på jordfelsbrytare är den ett
utmärkt komplement. Rätt använd och rätt installerad kan
den rädda liv och öka skyddet mot elbränder

 

Underhåll

På jordfelsbrytaren finns en provknapp som används för att kontrollera om jordfelsbrytaren är funktionsduglig.

Kontrollen bör göras med högst 6 månaders intervall.

 

Felsökning

Vad gör man när jordfelsbrytaren löser ut?

Följande åtgärder rekommenderas:

Slå till jordfelsbrytaren. Om jordfelsbrytaren inte löser ut igen tyder detta på att en tillfällig störning, obefogad utlösning eller ett tillfälligt fel. Om detta förfarande uppträder igen några gånger bör hjälp sökas hos en elinstallatör.

Om jordfelsbrytaren löser ut direkt efter tillslaget finns ett bestående fel. Skruva ut samtliga säkringar eller slå ifrån automatsäkringarna i den aktuella centralen. Slå till jordfelsbrytaren igen. Återställ därefter en säkring i taget tills att jordfelsbrytaren löser ut igen. Felet är nu lokaliserat till den säkringsgrupp som sist återställdes. Om jordfelsbrytaren löser ut igen innan några säkringar har återställts finns felet i eller före centralen. Ni behöver hjälp av en elinstallatör.

Om felet är lokaliserat till en bestämd säkringsgrupp, fortsätt med att dra ur alla stickproppsanslutna apparater inklusive lamputtagsanslutna som hör till gruppen. Slå därefter till jordfelsbrytaren. Om den nu löser ut på nytt finns felet i den fasta installationen eller i någon fast ansluten apparat. Ni behöver hjälp av en elinstallatör. Om jordfelsbrytaren förblir inkopplad, anslut en apparat till uttagen i taget tills att jordfelsbrytaren löser ut igen. Det är den sist anslutna apparaten som sannolikt är felaktig. Låt nu en fackkunnig person undersöka och reparera apparaten eller kassera.

Överspänningsskydd

Utrustning för att skydda ditt hem mot åskskador och andra överspänningar.

Kontakta oss idag om ni behöver hjälp