Med förbehåll enligt nedan:
Installation av jordfelsbrytare för hela centralen inklusive material. Förutsättning är att centralen har delad jord- och nollskena och att anläggningen endast har en central. Om det finns jordfel innan jordfelsbrytarinstallationen, ingår inte felsökning av eventuella jordfel.

2 500 :- inklusive lagstadgad mervärdesskatt

Betalningsvillkor 10 dagar netto från fakturadatum

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 22%.

Detta anbud är bindande i 30 dagar från anbudsdagen

Vi emotser tacksamt Er beställning.

Med vänliga hälsningar
WAGNERS ELEKTRISKA AB