Med förbehåll enligt nedan:

Installation av ny automatsäkringscentral med jordfelsbrytare för hela centralen inklusive material. Förutsätter byte av 1 st central med 15-21 st skruvsäkringar och att anläggningen endast har en central. Om det finns jordfel innan jordfelsbrytarinstallationen, ingår inte felsökning av eventuella jordfel. I priset ingår en transport på max 20 km från firman i Vallåkra. Vid längre avstånd debiteras merkostnaden.

 

Totalt pris 9791 kr inkl. moms.

Betalningsvillkor 10 dagar netto från fakturadatum

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 22%.

Detta anbud är bindande i 30 dagar från anbudsdagen

Vi emotser tacksamt Er beställning.

Med vänliga hälsningar

WAGNERS ELEKTRISKA AB