Ny elsäkerhetslag fr.m 2017-07-01

2017-07-01 Kom en ny lag där man som anläggningsägare är skyldig att anlita företag som är registrerade hos elsäkerhetsverket med egenkontrollprogram. Här finns en länk där ni kan gå in och göra en kontroll...