Jordfelsbrytare

Jordfelsbrytare – för säkerhets skull

Det bästa sättet att skydda sig mot elolyckor och elbränder
är att se till att elanläggningen och anslutna apparater
är korrekt utförda och väl underhållna.
I Elsäkerhetsverkets föreskrifter finns krav på jordfelsbrytare
för vissa nya anläggningar och vid komplettering
av elinstallationer i vissa utrymmen i äldre anläggningar.
Även om det inte finns krav på jordfelsbrytare är den ett
utmärkt komplement. Rätt använd och rätt installerad kan
den rädda liv och öka skyddet mot elbränder

Överspänningsskydd

Utrustning att skydda ditt hem mot åskskador och andra överspänningar.