Med förbehåll enligt nedan:
Installation av ny automatsäkringscentral med jordfelsbrytare för hela centralen inklusive material. Förutsätter byte av 1 st central med 15-21 st skruvsäkringar och att anläggningen endast har en central. Om det finns jordfel innan jordfelsbrytarinstallationen, ingår inte felsökning av eventuella jordfel. I priset ingår en transport på max 20 km från firman i Vallåkra. Vid längre avstånd debiteras merkostnaden.

Arbetskostnad:

Utan ROT: Arbete ingår med 4992:- inkl moms övriga kostnader, material, körning mm 4799:- inkl moms. Totalt pris 9791 kr inkl. moms.

Med ROT: Arbete 3494,40:- inkl moms och övriga kostnader, körning, mm 4799:- inkl moms. Totalt pris 8293,40 kr inkl. moms.

Betalningsvillkor 10 dagar netto från fakturadatum

Vid försenad betalning debiteras dröjsmålsränta med 22%.

Detta anbud är bindande i 30 dagar från anbudsdagen

Vi emotser tacksamt Er beställning.

Med vänliga hälsningar
WAGNERS ELEKTRISKA AB