Nyheter

Ny elsäkerhetslag fr.m 2017-07-01

2017-07-01 Kom en ny lag där man som anläggningsägare är skyldig att anlita företag som är registrerade hos elsäkerhetsverket med egenkontrollprogram. Här finns en länk där ni kan gå in och göra en kontroll om företaget finns registrerat där....

Elrättkampanjen

Stoppa fulelen – gör Sverige ELRÄTT! I samband med man köper nytt hus, köp en elbesiktning. Vi ser till så att allt ser rätt ut och ni slipper oroa er för dåligt kopplad el. ELRÄTT är ett samarbetsprojekt mellan Elektriska Installatörsorganisationen EIO, Sveriges...

Erbjudande – Byte av skruvsäkringscentral till automatsäkringscentral

Med förbehåll enligt nedan: Installation av ny automatsäkringscentral med jordfelsbrytare för hela centralen inklusive material. Förutsätter byte av 1 st central med 15-21 st skruvsäkringar och att anläggningen endast har en central. Om det finns jordfel innan...

Erbjudande – Jordfelsbrytarinstallation

Med förbehåll enligt nedan: Installation av jordfelsbrytare för hela centralen inklusive material. Förutsättning är att centralen har delad jord- och nollskena och att anläggningen endast har en central. Om det finns jordfel innan jordfelsbrytarinstallationen, ingår...